De gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Hoogeveen heeft zich als steun biedende kerk verbonden met de Ned. Geref. Kerk te Kampen die zending bedrijft in Zuid-Afrika met als zendingsterrein Richmond District Natal.

 

Momenteel zijn er geen zendelingen vanuit Kampen meer actief in Zuid-Afrika. Er zijn op dit moment  5 zelfstandige gemeenten, die onze ondersteuning nog nodig hebben. 

 

 

Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.mayibongwe.nl of neem contact met ons op via de contact-pagina.