Red een Kind sponsorgezin

Na jaren achtereenvolgens een aantal individuele sponsorkinderen te hebben ondersteund, sponsoren we als gemeente sinds half 2016 een gezin in het kader van een zelfhulpproject.

Dit maakt deel uit van een nieuwe manier van werken van Stichting Red een Kind: De sponsoring van individuele kinderen in tehuizen wordt afgebouwd, en in plaats daarvan wordt overgegaan op zelfhulpprojecten.

Uit informatie van Red een Kind:

“Als sponsor geeft u een gezin in armoede een toekomst. Het gaat om een gezin dat in een dorp woont en onderdeel uitmaakt van een dorpsprogramma. Met uw bijdrage wordt niet alleen uw sponsorgezin, maar ook de hele omgeving geholpen. Want Red een Kind werkt met hele dorpen tegelijk aan het verbeteren van de leefomstandigheden. Dat doen we onder andere door het opzetten van zelfhulpgroepen, waarin ouders leren samen te werken en hun inkomen te vergroten. 

Dat werkt! Kinderen krijgen toekomst. Gezinnen krijgen hoop. Sterker nog: het hele dorp groeit. En dat in gemiddeld zeven jaar.”

Er worden regelmatig collectes gehouden voor Red een Kind. Het is ook fijn als u regelmatig voor ons sponsorgezin en het project wilt bidden.

Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.redeenkind.nl of neem contact met ons op via de contact-pagina.