In het centrum van Hoogeveen staat het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente. Dit gebouw wordt door de Nederlands Gereformeerde Kerk van Hoogeveen gehuurd om hun diensten en andere activiteiten te houden.

 

Een klein beetje geschiedenis:

Het gebouw werd in 1894 in gebruik genomen en bood plaats aan 350 kerkgangers. Er werden 250 stoelen aangekocht, voor de prijs van f 1,35 per stuk. De preekstoel kostte f 78,50. In 1957 werd er een jeugdgebouw achter de kerk gebouwd. Het kerkgebouw werd in 1963 gerestaureerd. Een legaat maakte het mogelijk dat er in de jaren '70 een nieuw verwarmingssysteem werd aangelegd en dat het oude orgel vervangen werd door een elektronisch orgel.