Het jeugdwerk wordt georganiseerd door het jeugdteam. Zij organiseren en begeleiden de activiteiten. De activiteteit bestaat in princie altijd uit een deel met bijbelstudie maar ook een groot deel uit leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld samen sporten, spelletjes doen, een muziek-workshop volgen, eten + dropping, een diaconale activiteit en als afsluiting koken voor en kamperen met gemeenteleden en belangstellenden.