Sinds sept. 2017 werken we in de gemeente met interessegroepen. Op dit moment zijn de volgende interessegroepen actief: Bijbelstudie-groep; Geloof en filosofie-groep; LEV-groep; Wandel-groep; Culinaire-groep; Culturele-groep en een Creatieve groep.

 

Iedereen kan kiezen om aan één of meer interessegroepen mee te doen. De groepen komen minimaal 1x per maand bij elkaar en zoeken dan een gedeelte in de Bijbel op wat aansluit bij hun interesse. Het ligt aan de soort groep hoe diep hier op ingegaan wordt. Ook wordt er met elkaar gezongen en gebeden. De bijeenkomsten van de groepen worden van te voren aangekondigd op de nieuwsbrief, zodat ook anderen in de gelegenheid gesteld worden om een keer mee te doen. Ook mensen van buiten de gemeente zijn welkom bij de groepen. Van tijd tot tijd wordt op zondag met de rest van de gemeente gedeeld, wat de groep van God ontvangen heeft. Dit kunnen oude en nieuwe schatten zijn (Matt. 13 : 51 en 52). Vlak voor de zomervakantie kan er van groep gewisseld worden en kunnen ook nieuwe groepen geïntroduceerd worden. Het is ook mogelijk dat verschillende groepen samen een activiteit plannen.