Bidden neemt een belangrijke plaats in in onze gemeente. Naast het persoonlijke gebed is er gelegenheid voor voorbede en dankzegging en vind er ministry-gebed plaats. Verder is er een gebedsteam en zijn er gebedstrio's.

Wilt u hier meer over weten, neem rustig contact met ons op.