Vacature

 

De gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Hoogeveen is een liefdevolle gemeente met Christus in het midden en telt ongeveer 60 leden die wonen in Hoogeveen en de wijde omgeving.

Voor de ondersteuning bij het pastoraat en voor het onderwijs aan de jongeren in de gemeente zijn wij op zoek naar een

 

Kerkelijk Werker m/v

 

voor 0,2 fte.

De vorm van de arbeidsverhouding wordt in onderling overleg bepaald.

 

Wij zoeken iemand die  

 

·         belijdend christen is en affiniteit heeft met de Nederlands Gereformeerde Kerk;

·         geloofsonderwijs aan jongeren belangrijk vindt en plezier heeft in het werken met jeugd

·         pastorale bezoeken aflegt;

·         in staat is de kerkenraad toe te rusten en te ondersteunen;

·         ons helpt te werken aan de cohesie tussen generaties, waardoor zij elkaar opbouwen in de relatie met God;

·         een voor dit werk relevante opleiding of werkervaring heeft, waarvan theologische scholing een onderdeel is; 

·         voorgaat in een aantal kerkdiensten.

 

Wat hebben wij te bieden?

 

·         Flexibel werk in een gemeente die haar kleine omvang wil benutten door oog te hebben voor elkaar en

        onze leefomgeving.

·         Samenwerking met de kerkenraad.

·         Salariëring of arbeidsvergoeding overeenkomstig de ‘Regelingen voor de kerkelijk werker’ van de NGK

        (zie http://www.ngk.nl/commissies/nga/kw/ ).

·         Een overeenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging.

 

 

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij Klara van Dijken (ouderling). 

Tel: 0528 – 275 802

E-mail: klarambaron@gmail.com

 

Reageren

Sollicitatiebrieven met CV kunnen uiterlijk 15 februari 2020 per e-mail gestuurd worden naar onze scriba Frans Maris: scribangkhoogeveen@gmail.com

 

Sollicitatiegesprekken

 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op zaterdag 29 februari 2020.