Voor het houden van kerkdiensten zijn een aantal spelregels opgesteld. We vragen jullie deze strikt op te volgen.

 

1. Aanmelden vóór vrijdagavond 18.00 uur. Je kan je elke keer alleen aanmelden voor de dienst van de zondag volgend op deze donderdag. Aanmelden voor meerdere diensten is dus NIET mogelijk.

 

2. Aanmeldingen naar koster.ngk.hoogeveen@gmail.com 

 

3. Duidelijk vermelden voor hoeveel personen je reserveert, of er kinderen naar de verteldienst gaan en of je een speciale taak hebt tijdens de dienst.

 

4. Je krijgt geen bericht als je wel kunt komen, er wordt alleen gecommuniceerd als je niet kunt komen wegens teveel aanmeldingen. Het toegestane aantal mensen wordt bepaald door het gekozen risiconiveau.

 

5. Bij binnenkomst handgel gebruiken en je naam aankruisen.

 

6. Het dragen van mondkapjes wordt geadviseerd, deze zijn aanwezig.

 

7. Bij binnenkomst in de kerk wordt je naar je plaats gewezen.

 

8. Bij coronagerelateerde gezondheidsklachten: Kom niet naar de dienst!

 

9. Er wordt niet gezongen.

 

10. 1,5 meter afstand bewaren, niet lopen in de gangpaden en aanwijzingen van de plaatsaanwijzer(s) strikt opvolgen.

 

11. Na afloop worden zitplaatsen, microfoons en deurkrukken ontsmet.