Voor het houden van kerkdiensten zijn een aantal spelregels opgesteld. We vragen jullie deze strikt op te volgen.

 

1. Aanmelden vóór donderdagavond 19.00 uur. Je kan je elke keer alleen aanmelden voor de dienst van de zondag volgend op deze donderdag. Aanmelden voor meerdere diensten is dus NIET mogelijk.

 

2. Aanmeldingen naar koster.ngk.hoogeveen@gmail.com 

 

3. Duidelijk vermelden voor hoeveel personen je reserveert.

 

4. Je krijgt geen bericht als je wel kunt komen, er wordt alleen gecommuniceerd als je niet kunt komen wegens teveel aanmeldingen. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.

 

5. Bij binnenkomst handgel gebruiken en je naam aankruisen

 

6. Het dragen van mondkapjes wordt geadviseerd, deze zijn aanwezig

 

7. Bij binnenkomst in de kerk wordt je naar je plaats gewezen

 

8. Bij gezondheidsklachten wegblijven

 

9. Er wordt niet gezongen

 

10. 1,5 meter afstand bewaren, niet lopen in de gangpaden en aanwijzingen van de plaatsaanwijzer(s) strikt opvolgen.

 

11. Na afloop worden zitplaatsen, microfoons en deurkrukken ontsmet. Vrijwilligers hiervoor graag melden op bovenstaand mailadres van de koster.